BSblog
2022-01-15 Waarom BSblog
bsblog.png
Reeds jaren geleden raakte ik enthousiast over programmeren in PHP en het gebruik van MySQL. Op enig moment nam ik kennis van Bootstrap en de mogelijkheden om gestructureerd, responsive webpagina's te creëren. Bootstrap besloot om vanaf 2021 in versie 5 afscheid te nemen van Jquery. Voor mijzelf vormde dit een uitdaging omdat vele elegante oplossingen waren gebaseerd op Jquery.
Mijn beperkte kennis van Javascript zorgde voor problemen met het maken van gebruikersvriendelijke interfaces. Het was vaak niet makkelijk online vervanging te vinden voor JQuery oplossingen. Hierin lag voor mij de reden om zelf een CMS / Blog te maken. Doelstelling was om volledige oplossingen te creëren gebaseerd op Bootstrap 5 en alléén Javascript en het geheel als leerproces te beschouwen.
BSblog is het resultaat van deze doelstelling. Met een minimum aantal pagina's en hopelijk eenvoudige logica heb ik getracht een functioneel CMS op te zetten. Het resultaat is het Blog Ron en Marianne op reis om vrienden en familie te informeren over onze reizen. Ik heb getracht te denken aan security en eenvoud in gebruik.
Uiteindelijk is het gelukt om dankzij Bootstrap 5 een werkend blog te maken dat ook op een telefoon is bij te houden. Onderliggende code zorgt ervoor dat images eerst op het device wordt gecomprimeerd en daarna via upload op de server worden geplaatst. Dit zorgt voor gemak maar vooral ook voor kostenbesparing in landen waar internet schaars en duur is.
©opyright Neys4U 2004-2023
©opyright Neys4U 2004-2023