Diensten

Advies

Veel personen en bedrijven hebben een website of willen er een.
Het aanbod van providers, mogelijkheden en bouwers is overweldigend. Het is dan ook aan te bevelen eerst een onafhankelijk advies te verkrijgen voordat opdracht tot bouw of aanpassing van een site wordt gegeven.
In de visie van Neys4U is zo’n advies gebaseerd op kostenbesparing, doelmatigheid en vooral vrije keuze. Na een oriënterend gesprek en voorlopige inventarisatie (gratis) kunt u een uitvoerig advies verkrijgen waarin opties en kosten duidelijk zijn opgenomen. Op basis van dit advies kunt u beslissen op welke wijze u zaken aanpakt maar vooral met wie u in zee wilt gaan.

*Prijzen

Development

Realisatie of verbetering van uw aanwezigheid op het internet door Neys4U, verloopt altijd middels een Projectmatige aanpak, duidelijke fasering en opstellen van een tijdlijn. Overeenkomsten met provider, verstrekker domeinnaam en eventuele (software)leveranciers staan altijd op uw naam.
Dit garandeert de mogelijkheid om op elk gewenst moment een andere samenwerking aan te gaan. Gedurende het project wordt aan het einde van elke werkdag een laatste versie op de servers van Neys4U gezet. Dit geeft u de mogelijkheid voortgang te volgen en resultaten te testen. Pas na uitvoerig testen en uw goedkeuring volgt plaatsing in uw webdomain. Tevens wordt dan de uitvoerige documentatie opgeleverd, wederom om u in staat te stellen gemakkelijk een andere samenwerking aan te gaan.
U beschikt dan over een goed functionerende SEO vriendelijke website, beveiligd volgens gangbare normen.

Design

Webdesign is eigenlijk een voortdurend zoeken tussen wat grafisch gewenst wordt en hetgeen wat technisch mogelijk is.
Voor het grafische gedeelte werkt Neys4U samen met Mrs Fineart.
Zoals u mag verwachten, zullen prijzen hiervoor in een fixed bid zijn verwerkt.
Gezien ontwikkelingen van de laatste jaren, is Neys4U voorstander van Responsive Mobile First Design.
Twitter Bootstrap wordt het meest gebruikt om dit te bereiken.
Uiteindelijk bepaalt u natuurlijk zelf hoe uw aanwezigheid op het internet eruit zal zien.

*Prijzen

Beheer

Voor bestaande of nieuw opgeleverde websites is beheer en onderhoud van essentieel belang.
Het UpToDate houden van software garandeert stabiliteit, veiligheid en snelheid.
Ook het regelmatig maken van backups kan een echte ramp voorkomen.
Voor alle beheer gerelateerde zaken kunt u een vaste prijs afspreken en natuurlijk ontvangt u vooraf een duidelijk SLA.

*Prijzen